Lerarenopleiding 1e graad Lichamelijke Opvoeding

Tijdens de studie Lerarenopleiding 1e graad Lichamelijke Opvoeding leer je hoe je leerlingen begeleid bij de deelname aan de sport- en beweegcultuur. Je leert leiding te geven aan groepen en vergaard kennis op gebied van anatomie en voeding. Verder werk je intensief aan je communicatieve sociale vaardigheden; je krijgt immers voortdurend te maken met leerlingen, ouders en collega’s.

In je eerste jaar

Het eerste jaar is een breed basisjaar waarbij je kennis maakt met verschillende sportstijlen en manieren van lesgeven. Zo krijg je bijvoorbeeld vakken als atletiek, turnen en spel, maar ook psychologie, communicatie en EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen). Ook loop je in jouw eerste jaar al direct stage om praktijkervaring op te doen. Het aanbod en de inhoud kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Toelatingseisen

In principe word je met elk profiel tot de studie toegelaten. Een goede fysieke conditie en een enthousiasme voor sport zijn natuurlijk wel erg belangrijk. Daarnaast moet je bepaalde testen doorstaan, zoals een psychologische meting en een motorische toelatingstest. Toelatingseisen kunnen per onderwijsinstelling verschillen.