Toegepaste Gerontologie

Tijdens de studie Toegepaste Gerontologie bekijk je het proces van veroudering en de impact ervan op mensen en de samenleving. Je leert over verschillende kanten van ouder worden, zoals gezondheid, welzijn, sociale participatie en beleid. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden om interventies en ondersteuning te bieden aan oudere mensen en om te gaan met de uitdagingen van een vergrijzende samenleving. De studie richt zich op het vinden van oplossingen voor praktische problemen binnen de gerontologische praktijk en het bevorderen van de kwaliteit van leven van ouderen.