Toegepaste Gerontologie

Toegepaste Gerontologie is gericht op ouderen. Omdat mensen steeds langer leven en er in Nederland sprake is van vergrijzing wordt de groep ouderen in de samenleving relatief groter. Als gerontoloog spring je in op deze ontwikkeling door na te denken over de loopbaan, woonomstandigheden, zorgfaciliteiten en activiteiten van ouderen. Zo kunnen diensten en producten verbeterd worden. Je vakken gaan onder andere over levensloop, zorg, wonen en arbeidsmarkt.