Toegepaste Biologie

Bij de studie toegepaste biologie bestudeer je vraagstukken op het gebied van landschapsecologie, plantenteelt en het houden van dieren. Je onderzoekt hoe je biodiversiteit in stand kan houden en hoe je een duurzame leefomgeving kan ontwikkelen. Je doet onderzoek waarbij je bijvoorbeeld kijkt naar hoe je voeding gezonder kan maken, hoe je betere koeien kan fokken of hoe je op milieuvriendelijke manier bloemen produceert. Je verdiept je onder andere in ecologie, ontwikkelingsbiologie, ethologie, populatiedynamica en je stelt vragen als: ´Hoe bescherm ik een dier tegen uitsterven?´. Naast het volgen van colleges doe je ook verschillende projecten en voer je zelf verschillende onderzoeken uit. Je krijgt vakken als ´adaptatie en ecologie´, ´levenscyclus´ en ´van genen tot populaties´.