Biology

Tijdens de studie Biology hou je je bezig met het bestuderen van microbiologie, evolutie en moleculaire biologie. Je behandelt onderwerpen als planten, dieren, mensen, ecosystemen en het klimaat en gaat aan de slag in het lab. Je bouwt een algemene kennis op over biologie en medische biologie, en bestudeert de connectie tussen biologie en andere wetenschappen als scheikunde, natuurkunde en wiskunde. Daarnaast behandel je actuele onderwerpen, zoals duurzame landbouw en erfelijke ziektes.

In je eerste jaar

In jouw eerste jaar krijg je een brede basis in de biologie. Zo volg je vakken uit verschillende disciplines als Human Biology, Ecology en Cell Biology. Ook ga je al direct aan de slag in het lab. Zodra je een brede basis hebt gevormd, kies je een richting: Biology of Medical Biology.

Toelatingseisen

Met elk vwo profiel word je toegelaten tot de studie Biology, mits je de volgende vier vakken in jouw eindexamen pakket hebt gehad: biologie, wiskunde A of B, natuurkunde en scheikunde. Let op: bij deze studie geldt een numerus fixus.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing