Circus and Performance Art

Tijdens de studie Circus and Performance Art worden je circustechnieken aangeleerd, zodat je goed wordt voorbereid op een carrière als circusartiest. Je kunt dit combineren met andere vormen van kunst, zoals drama, muziek, beeldende kunst en sport. Tijdens de studie word je aangemoedigd je eigen persoonlijke artistieke profiel te ontwikkelen, zowel op creatief als op uitvormend niveau. Je leert dus optreden maar ook gehele circusvoorstellingen ontwerpen en in elkaar zetten. De studie kent verder ook nog een academisch component: je leert reflecteren op de positie van kunst en artiesten binnen de samenleving.