Russische Studies

Bij de universitaire studie Russische Studies verdiep je je in alles wat met Rusland te maken heeft. Je leert de Russische taal te spreken, te lezen en te schrijven. Je ontwikkelt je spreekvaardigheid door het aanleren van een grote woordenschat en grammaticakennis en oefent met je uitspraak. Je gaat dieper in op zaken als syntaxis en morfologie. Naast de taal bestudeer je ook uitvoerig de Russische maatschappij. Je verdiept je in haar geschiedenis, economie en politieke systeem. In het verloop van de studie recht je je meer op maatschappelijke aspecten of op taal en cultuur.

Je wordt tot deze studie toegelaten met een vwo diploma, ongeacht welk profiel. Waarschijnlijk vind je op de middelbare school vakken als geschiedenis en maatschappijleer leuk. Tijdens de studie krijg je vakken als Inleiding Russische politiek en economie, Russische grammatica, geschiedenis van Rusland tot 1917, inleiding Slavische taalkunde en Russische leesvaardigheid.