Liberal Arts & Sciences (joint degree)

Tijdens de studie Liberal Arts & Sciences onderzoek je verschillende vakgebieden zoals kunst, geschiedenis, sociale wetenschappen en natuurwetenschappen. Je ontwikkelt een brede kennisbasis en leert kritisch denken, analytische vaardigheden en communicatievaardigheden. Door interdisciplinaire benaderingen leer je complexe problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken en op te lossen.