Science, Business & Innovation

De bachelorstudie Science, Business & Innovation combineert natuurwetenschappen, business en sociale wetenschappen. De studie richt zich op productontwikkeling en innovatie. Hoe maak je van een uitvinding een innovatie? Deze vraag staat centraal in deze studie. De studie is zeer praktisch van aard: in het eerste en tweede jaar werken studenten aan projecten op verzoek van bedrijven uit het veld. Ook neemt een afstudeerstage in het derde jaar een belangrijke rol in. Het programma is opgesplitst in twee thema’s: Energy Science en Life Science. Ook bevat de studie vakken waarin specifieke competenties worden ontwikkeld en getraind. Hieronder vallen zowel teamvaardigheden als individuele vaardigheden.