Interdisciplinary Arts

Tijdens de studie Interdisciplinary Arts combineer je het aanpakken van (maatschappelijke) vraagstukken met creativiteit. Je leert op een andere manier naar vraagstukken te kijken dan de meeste mensen en gebruikt hiervoor verschillende kunstvormen. Hiermee help je mensen en bedrijven naar het zoeken van originele oplossingen voor hun vraagstukken en ze “outside-the-box” te laten denken. Je leert tijdens je studie probleemoplossend denken, onderzoek doen en reflecteren.