Marketing Management

Marketing Management is een Associate degree (Ad). Dit betekent dat het een tweejarige hbo-studie is. De studie hangt daarmee qua niveau tussen een mbo-4 en een reguliere hbo-bachelor in. Tijdens de Ad Marketing Management leer je hoe je nieuwe concepten of diensten in de markt zet. Je bent in feite altijd bezig met de wisselwerking tussen het bedrijf waarvoor je werkt en de buitenwereld. Hoe kan je een product zo goed mogelijk verkopen? Wat wil de consument of klant? Dit zijn vragen waar je je tijdens de Ad Marketing Management mee bezighoudt.

In het begin van de studie krijg je een algemeen beeld van marketing, communicatie, bedrijfsprocessen en de inrichting van organisaties. Je leert alles over marktsectoren, de structuur van de markt en de financiële inrichting van bedrijven in zowel de productiesector als de dienstensector. Hierna wordt je getraind in de professionele vaardigheden die essentieel zijn voor marketing management. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taal-, communicatie- en presentatievaardigheden. Ook loop je in het eerste jaar stage van de studie stage bij een bedrijf in de marketingindustrie. In het tweede jaar worden de opgedane kennis en de vaardigheden uit het eerste jaar verder uitgediept en verbreed. Ook het tweede jaar sluit je af met een stage bij een bedrijf. Hier voer je een afstudeerproject uit en kan je de kennis uit de studie toepassen in de praktijk.