Ruimtelijke ontwikkeling

Je houdt je bij Ruimtelijke Ontwikkeling bezig met het ontwerpen, de inrichting, aanleg en beheer van stedelijke gebieden, de landelijke omgeving en natuurgebieden. Je bekijkt hoe je aan de hand van wet- en regelgeving de ruimte slim kunt inrichten, zodat het een prettige omgeving voor iedereen wordt.

Verschillende opleidingen bieden andere differentiaties aan:

  • Ruimtelijke Ordening en Planologie: Bij ruimtelijke ordening en planologie werk je aan het (her)inrichten van de leefomgeving. Je buigt je over kwesties als woon/werkomgeving, verkeer en vervoer, recreatie en natuur, bevolkingskrimp of juist -groei. Hoe kunnen we de ruimte zo goed mogelijk gebruiken?
  • Bouwmanagement en Vastgoed: Bij deze differentiatie ligt de nadruk op het begin en het einde van een bouwproces. Soms is er al een bouwplan soms nog helemaal niks. In het begin overleg je met alle partijen die met het project te maken hebben, zoals scholen, fabrieken of met financiers, projectontwikkelaars, aannemers, en overheden. Als de gebouwen eenmaal staan of zijn gerenoveerd, zorg jij voor het gebruik ervan, door bijvoorbeeld verhuur of verkoop.
  • Climate & Management: Je bekijkt de leefomgeving vanuit het perspectief van het veranderende klimaat. Welke milieuvriendelijke oplossingen zijn nodig voor ons vervoer of drinkwaterbeheer? Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar alternatieve bronnen voor brandstof, warmte of licht.
  • Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit: Vraagstukken als de bereikbaarheid van steden of dorpen spelen hierbij een grote rol. Bijvoorbeeld door de bouw van een rotonde, een verkeersplein of door het verkeersgedrag van weggebruikers te onderzoeken. Hoe zorg je verder dat het veilig is voor alle verschillende verkeersdeelnemers?
  • Stedenbouwkundig Ontwerpen: Hoe zorg je dat binnensteden leefbaar blijven? Dat winkels en woningen bereikbaar zijn en blijven voor (vracht)auto’s, maar dat het niet te druk wordt voor fietsers en voetgangers? Wat gebeurt er met leegstaande winkels of panden? Bij Stedenbouwkundig bedenk je oplossingen voor dit soort kwesties. Je hebt daarbij oog voor de omgeving en je kunt luisteren naar belangengroepen en bewoners.