Business Administration

De studie Business Administration aan de Nyenrode Business Universiteit is een driejarige Engelstalige bachelorstudie Bedrijfskunde. Je wordt (na je master) opgeleid voor een baan in het (internationale) bedrijfsleven. Hoe bedrijven zijn georganiseerd vormt de kern van Bedrijfskunde. Aspecten van de studie zijn marketing, financiën, strategie, management, personeelszaken, in- en verkoop. Vakinhoudelijk is er niet zo veel verschil met Business Administration of Bedrijfskunde aan andere universiteiten. Wel in de manier van onderwijs geven. Je werkt meer samen in kleine groepen en leert ook debatteren en presenteren. Er is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en sport. Studenten wonen op de campus. Je studentenleven speelt zich dus vooral daar af. Er wordt een actieve en persoonlijke bijdrage van je verwacht, zoals lidmaatschap van de studentenvereniging en de daarbij behorende activiteiten.

In het eerste jaar krijg je vakken als bedrijfskunde, management, accounting, financiën, marketing en strategie. In het tweede jaar loop je elf weken stage in het buitenland en in het derde jaar besteed je een half jaar aan je scriptie.

Je wordt toegelaten met elk vwo-profiel. Wel krijg je bij inschrijving een assessment waarbij je EQ en IQ (je emotionele en cognitieve intelligentie) worden gemeten. De resultaten en je motivatie worden besproken tijdens een intakegesprek. Analytisch en goed met cijfers zijn is belangrijk.

Bijzonderheden: Nyenrode is een particuliere universiteit, wat betekent dat het collegegeld hoger is dan bij een reguliere universiteit. Ook betaal je een bedrag per maand voor het wonen op de campus.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing