Politics, Psychology, Law and Economics

Tijdens de studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) leer je over de interacties tussen politiek, psychologie, recht en economie. Je verdiept je in de dynamiek van besluitvorming, de psychologische kanten van menselijk gedrag in politieke en juridische contexten, en de economische krachten die deze processen beïnvloeden. Door middel van interdisciplinair onderwijs en analytische benaderingen leer je de samenhang tussen deze vakgebieden te begrijpen en toe te passen op maatschappelijke vraagstukken.