Politics, Psychology, Law and Economics

Bij Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) leer je vanuit verschillende invalshoeken en kennisvelden met nieuwe oplossingen te komen voor sociale problemen van de steeds veranderende maatschappij waarin we leven. Denk hierbij aan de strijd tussen privacy en veiligheid, identiteit en migratie, of de instabiele financiële crisis.

Eerste jaar

In het eerste jaar van de studie maak je kennis met de vier hoofdvelden politiek, psychologie, rechten en economie. Je gaat veel onderzoek doen en je bezighouden met statistiek. Je krijgt les in vakken als Solidariteit en Filosofie.

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot deze studie met een vwo-diploma waarbij je Engels en wiskunde A, B of D hebt afgesloten met minstens een 6.0.