Philosophy, Politics and Economics

Tijdens de studie Philosophy, Politics and Economics (PPE) leer je de maatschappij te bestuderen vanuit verschillende invalshoeken en maak je hierbij gebruik van drie disciplines: filosofie, economie en politiek. Zo leer je complexe maatschappelijke problemen bestuderen waarbij jij je bewust wordt van de sociale en historische context van het probleem. PPE is een internationale bachelor waarbij je veel samenwerkt met professoren en studenten uit andere landen.

In je eerste jaar

In het eerste jaar van de studie Philosophy, Politics and Economics maak je kennis met alle drie de disciplines. Je legt een brede basis, waar je de rest van jouw studie op voortborduurt. Ook leer je met statistieken werken. Het aanbod en de inhoud kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Toelatingseisen

In principe is elk vwo profiel direct toelaatbaar tot de studie Philosophy, Politics and Economics, mits er wiskunde A of B in jouw eindexamenpakket zit.