Sociologie

De studie Sociologie benadert maatschappelijke thema’s en vraagstukken vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Sociologen bestuderen een veranderende samenleving en vragen zich af hoe en waarom iets gebeurt. Maatschappelijke veranderingen als een economische crisis, een migrantenstroom of een politieke omwenteling zijn ook onderwerpen voor de socioloog. Andere voorbeelden van thema’s zijn de arbeidsmarkt, discriminatie, man-vrouw verhoudingen, democratie, godsdienst, populaire cultuur en rechtspraak. Sociologen onderzoeken hoe de mensheid met elkaar samenleeft in de maatschappij en welke invloed wij op elkaar en de omgeving hebben.

Je eerste jaar

Tijdens jouw eerste jaar van de studie Sociologie maak je kennis met Sociologie in het algemeen, hoe je onderzoek moet doen en leg je de basis voor je verdere studie. Vaak ben je in jouw eerste jaar al bezig met een onderzoek waarbij je in praktijk brengt wat je tot dan toe geleerd hebt. De inhoud en het aanbod van de studie kan verschillen per onderwijsinstelling.

Toelatingseisen

Met elk vwo schoolprofiel word je toegelaten tot de studie Sociologie. Wel is het van belang dat je enige kennis hebt van wiskunde, aangezien er verschillende statistiek- en methodologievakken aan bod komen. Ook zijn vakken zoals maatschappijleer, geschiedenis en filosofie een goede basis voor deze studie.