Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Ondernemerschap & Retail Management’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
ENSCHEDE Saxion nl/nl Nee 93 51,1 12-18 6,1 6,3 6,4 7,7 6,3 7,3 7,1 6,5 7,2 6,3 6,8
ROTTERDAM HRO nl Ja 263 64,4 12-18 7,1 7,1 7,1 7,7 7,4 7,3 7,1 6,8 7,2 7,3 7,2
NIJMEGEN HAN nl Ja 200 57,4 18-24 7,6 7,7 7,6 7,7 7,7 7,3 7,1 7,5 7,2 7,8 7,5
BREDA Avans nl/nl Ja 163 58,1 12-18 7,4 7,1 7,1 7,7 7,5 7,3 7,1 6,6 7,2 7,5 7,2
AMERSFOORT HU en/nl Ja 88 53,8 0-6 6,8 6,7 6,5 7,7 7,6 7,3 7,1 6,9 7,2 6,9 7,2
ZWOLLE Windesheim nl Nee 111 59,2 18-24 7,3 7,4 7,4 7,7 7,5 7,3 7,1 7,3 7,2 7,7 7,4
LEEUWARDEN NHL Stenden nl Ja 153 53,3 6-12 7,5 7,6 7,4 7,7 7,8 7,3 7,1 7 7,2 7,9 7,4
DEN HAAG HHS nl Ja 199 56,5 12-18 7,1 7 7 7,7 7,1 7,3 7,1 6,8 7,2 7,6 7,2
EINDHOVEN Fontys nl Ja 116 48,3 18-24 7,3 7,5 7,4 7,7 7,5 7,3 7,1 6,7 7,2 7,8 7,3
GRONINGEN Hanze nl Ja 126 64,8 12-18 7,5 7,3 7,4 7,7 7,6 7,3 7,1 7,4 7,2 7,8 7,4