Business Innovation

Bij de studie Business Innovation leer je eigen ideeën te realiseren tot producten of diensten voor jouw eigen bedrijf of voor je werkgever. Ook probeer je bijvoorbeeld haperende processen in het bedrijfsleven te vernieuwen en daarmee te beteren door altijd praktisch oplossingsgericht te denken en handelen. Jouw ondernemerschap moet gepaard gaan met creativiteit, want zonder creativiteit kun je niet innoveren. De taal waarin de opleiding wordt aangeboden kan per instelling verschillen.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les in vakken als innovatie, marketing, organisatiekunde, copywriting en communicatie. Het aanbod en de inhoud van de vakken kunnen per instelling verschillen.

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot deze studie met alle vwo-profielen. Ook met alle havo-profielen kun je toegelaten worden tot deze studie, mits je economie of management en organisatie in je pakket hebt.