Molecular Life Sciences

Bij de studie Molecular Life Sciences bestudeer je de verschillen tussen gezonde en zieke cellen. Aan de hand van de verschillen probeer je bijvoorbeeld formules van medicijnen te produceren. Daarbij doe je onderzoek naar de processen die cellen uitvoeren in het menselijk lichaam. De studie combineert veel scheikunde met natuurkunde.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les in vakken als moleculaire reacties, de structuur van atomen en moleculen, biochemie, mechanica, spectroscopie (het onderzoeken van verschillende stoffen) en thermodynamica (warmteleer).

Toelatingseisen

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot deze studie met het vwo-profiel Natuur & Techniek. Bij de overige vwo-profielen geldt dat je natuurkunde, scheikunde en wiskunde B in je pakket moet hebben.