Computing Science

Tijdens de studie Computing Science bestudeer je alle elementen van computers, programmeren en algoritmes en leer je hoe mensen omgaan met computers en software. Je maakt kennis met theorieën, methoden en hulpmiddelen waarmee IT-specialisten betrouwbare en bruikbare software kunnen maken. Je leert hoe je slimme en veilige software maakt en behandelt naast IT ook andere domeinen, als wiskunde, psychologie, rechten, geneeskunde en management. Daarnaast leer je hoe je moet samenwerken met collega’s om tot de beste innovaties en oplossingen te komen.

In je eerste jaar

In jouw eerste jaar maak je kennis met het programmeren. Zo leer je hoe je programma’s moet ontwerpen, analyseren, doorvoeren en testen. Ook leer je werken met wiskundige formules, formele talen en logica bij bijvoorbeeld het analyseren van complexe problemen, zoals de werking van een stemcomputer. Je krijgt vakken als Mathematical structures, Imperiative programming en Modelling.

Toelatingseisen

In principe heb je met elk vwo profiel toegang tot de studie Computing Science, mits je wiskunde B in jouw eindexamenpakket hebt. Als je geen wiskunde B hebt gevolgd, heb je de optie op een aanvullende CCVX of Boswell-Bèta test te maken.