Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Tuin- en landschapsinrichting’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
VELP Hvhl nl Ja 104 72,6 7,3 7,2 7,3 7,6 7,3 7 5,6 6,1 6 7,7 6,8
VELP Hvhl nl Ja 53 64,7 7,1 7,2 7,6 6,9 6,7 6,8 5,6 6,3 7,6 6,7

Opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen ‘Tuin- en landschapsinrichting’ in Nederland. Je kunt doorklikken voor meer informatie.

Hbo

Tuin- en landschapsinrichting

Hogeschool Van Hall Larenstein

  NT NG EM CM
havo
 
vwo
Duur:
48 maanden
Hbo

Associate Degree Tuin- en Landschapsinrichting

Hogeschool Van Hall Larenstein

  NT NG EM CM
havo
 
vwo
Duur:
24 maanden