Digital Society

De bachelor Digital Society richt zich op vraagstukken rond digitalisering. Centraal staat de vraag hoe digitalisering samenhangt met sociale en culturele veranderingen. Hoe verandert bijvoorbeeld IT onze manier van werken? Hoe beïnvloeden apps onze omgang? Hoe beïnvloeden apps onze autonomie? Omdat dit brede vraagstukken zijn, maak je kennis met theorieën en methodologieën uit verschillende vakgebieden: van politicologie tot wijsbegeerte en van computer- tot literatuurwetenschap. Je werkt steeds aan de hand van een onderwerp of vraagstuk, vaak ook in groepen. Te denken valt aan de invloed van big data, de platform economie, digitale cultuur en bijvoorbeeld nudging. Daarnaast leer je vaardigheden om onderzoek te doen, je leert site met weblog-software bouwen, en krijgt een inleiding in hoe codes en algoritmes werken. Echt programmeren kan je in je studie inbouwen, maar is geen deel van het vaste curriculum.

In je eerste jaar

In je eerste jaar krijg je een inleiding in wat digitalisering is, en hoe het werkt. Je leert belangrijke begrippen uit de IT, en wat ze inhouden. Verder krijg je vakken over digitale cultuur, de digitale revolutie, en digitale identiteit en online presence. Je gaat ook aan de slag met het bouwen van een eigen online portfolio. Om onderzoek te kunnen doen, krijg je een inleiding in methodologie. Verder wordt je Engels getoetst, om te beoordelen of je volledig deel kunt nemen aan het programma.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de studie Digital Society moet je een VWO-diploma of een HBO-propedeuse hebben afgerond.