Digital Society

Tijdens de studie Digital Society bestudeer je de impact van digitale technologieën op de moderne samenleving. Je verkent onderwerpen zoals sociale media, kunstmatige intelligentie, privacy, en digitale cultuur. Daarnaast leer je over de rol van technologie in verschillende aspecten van het dagelijks leven, zoals onderwijs, gezondheidszorg en werk. Je ontwikkelt vaardigheden om kritisch na te denken over de digitalisering en om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken die daaruit voortkomen.