Human Geography and Planning

Tijdens de studie Human Geography and Planning onderzoek je hoe mensen de ruimte om hen heen gebruiken en vormgeven. Je bekijkt onderwerpen zoals stadsontwikkeling, milieu, sociale ongelijkheid en mondiale trends. Je leert methoden om data te verzamelen en analyseren, en om beleid te ontwikkelen voor duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling. Ook ontwikkel je vaardigheden om complexe problemen in stedenbouw en planning op te lossen, en om te communiceren met verschillende belanghebbenden binnen de gemeenschap.