Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Chemische technologie’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Oordelen
Sorteren op
Voertaal
Wat is een voertaal?

Taal waarin de opleiding wordt gegeven.

Bindend studieadvies
Wat is een bindend studieadvies?

Beslissing van de hogeschool of universiteit over de voortgang van jouw opleiding.

Numerus Fixus
Wat is numerus fixus?

Maximum aantal studenten dat aan de opleiding mag beginnen.

Instroom
Wat is instroom?

Hoeveel studenten er gestart zijn met de opleiding.

Survival 1e jaar
Wat betekent survival 1e jaar?

Hoeveel studenten er na het eerste jaar nog doorgaan met de opleiding.

Contacturen
Wat zijn contacturen?

Hoeveel uur je in de week les hebt.

Inhoud
Wat is inhoud?

De aangeboden lesstof.

Docenten
Hoe worden docenten beoordeeld?

Waardering van de studenten over hun leraren.

Begeleiding
Wat betekent begeleiding?

De ondersteuning die je krijgt tijdens je opleiding.

Vaardigheden
Wat zijn vaardigheden?

De manier waarop aan persoonlijke ontwikkeling wordt gewerkt.

Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Wat betekent wetenschappelijke vorming?

Kennis opdoen. Deze kennis op waarde schatten, eigen maken en waar nodig overdragen aan anderen.

Toetsing/tentaminering
Wat betekent toetsing/tentaminering?

De manier waarop de lesstof wordt getoetst.

Studielast
Wat is studielast?

Tijd die de gemiddelde leerling-student nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid stof eigen te maken, zowel op school als thuis.

Informatie
Hoe wordt informatie beoordeeld?

Gegevens die je van de opleiding ontvangt over bijvoorbeeld studievoortgang, regels en procedures.

Faciliteiten
Wat zijn faciliteiten?

De extra mogelijkheden waar je gebruik van kunt maken op de onderwijsinstelling.

Algemeen oordeel over de opleiding
Gemiddelde score
ROTTERDAM, Hogeschool Rotterdam
nl ja nee 54 48% 18-24 7,5 7,3 7 7,5 7,4 7,4 6,6 6,6 6,7 7,3 7,1 Hogeschool Rotterdam
LEEUWARDEN, NHL Stenden
nl ja nee 21 60% 12-18 7,5 7,5 7,4 7,9 7,9 7,8 7,7 6,7 7,4 7,7 7,5 NHL Stenden
ENSCHEDE, Saxion
nl ja nee 32 56% 12-18 7,6 7,8 7,6 7,6 7,9 7,7 7,5 7,3 6,9 7,8 7,5 Saxion
UTRECHT, Hogeschool Utrecht
nl ja nee 37 48% 18-24 7,5 7,5 7,4 7,6 7,9 7,6 7,6 7,2 6,7 7,9 7,4 Hogeschool Utrecht
DEN HAAG, De Haagse Hogeschool
en ja nee 74 64% 7,6 7,4 7,3 7,8 7,7 7,2 7,6 7 7,5 8,1 7,5 De Haagse Hogeschool
BREDA, Avans Hogeschool
nl ja nee 62 63% 12-18 7,7 7,9 8 8 7,7 7,7 7,2 7,5 7,7 8,2 7,7 Avans Hogeschool
GRONINGEN, Hanzehogeschool Groningen
nl ja nee 42 60% 18-30 7,9 8 7,6 7,9 8,2 8 7,8 7,2 7,3 8,3 7,8 Hanzehogeschool Groningen

Opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen ‘Chemische technologie’ in Nederland. Je kunt doorklikken voor meer informatie.