Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Chemische technologie’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
DEN HAAG HHS en Ja 61 67,1 7,6 7,4 7,3 7,7 7,7 7,6 7,4 7 7,2 8,1 7,5
LEEUWARDEN NHL Stenden nl Ja 15 54,5 12-18 7,5 7,5 7,4 7,7 7,9 7,6 7,4 6,7 7,2 7,7 7,4
BREDA Avans nl Ja 46 78,6 12-18 7,7 7,9 8 7,7 7,7 7,6 7,4 7,5 7,2 8,2 7,6
ENSCHEDE Saxion nl Ja 32 63,8 12-18 7,6 7,8 7,6 7,7 7,9 7,6 7,4 7,3 7,2 7,8 7,6
ROTTERDAM HRO nl Ja 56 52,4 18-24 7,5 7,3 7 7,7 7,4 7,6 7,4 6,6 7,2 7,2 7,3
GRONINGEN Hanze nl Ja 30 51,9 18-30 7,9 8 7,6 7,7 8,2 7,6 7,4 7,2 7,2 8,3 7,7
UTRECHT HU nl Ja 46 57,1 18-24 7,5 7,5 7,4 7,7 7,9 7,6 7,4 7,2 7,2 8,0 7,5

Opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen ‘Chemische technologie’ in Nederland. Je kunt doorklikken voor meer informatie.

Hbo

Chemische Technologie

Hogeschool Van Hall Larenstein

  NT NG EM CM
havo
 
vwo
Duur:
48 maanden
Hbo

Process & Food Technology

De Haagse Hogeschool

Hbo

Chemische Technologie

NHL Stenden Hogeschool

Hbo

Chemische Technologie

Avans Hogeschool

Hbo

Chemische Technologie

Hogeschool Rotterdam

Hbo

Chemische Technologie

Hanzehogeschool Groningen

Hbo

Chemische Technologie

Hogeschool Utrecht