Civiele techniek

De studie Civiele Techniek leert je alles over het ontwerpen, construeren en beheren van infrastructuur. Een civiel ingenieur houdt zich bezig met de constructie van gebouwen als, sporthallen, fabrieken en kantoorgebouwen, maar ook met het aanleggen van wegen en kanalen, het inrichten van vuilstortplaatsen, waterbodemsanering en nieuwe stadswijken. Het verschil met de wo studie Civiele Techniek is dat je tijdens de hbo opleiding de theorie direct toepast in de praktijk. Je wordt bijvoorbeeld voorbereid om grote verantwoordelijkheid te dragen over een bouwproject. Je hebt daarom niet alleen technische skills, maar ook organisatorische en leidinggevende vaardigheden.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je een algemeen beeld van de opleiding Civiele Techniek. Zo krijg je vakken als wegenbouwkunde, watermanagement, constructief ontwerpen en materiaalkunde. Het aanbod en de inhoud van de vakken kunnen per onderwijsinstelling verschillen. Bij sommige opleidingen ga je in het eerste jaar ook al direct aan de slag met praktijkprojecten. Je sluit de studie af met een stage en afstudeerproject.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de hbo studie Civiele Techniek moet je een havo of vwo natuurprofiel met natuurkunde hebben.