Civiele techniek

De universitaire studie Civiele Techniek leert je alles over het ontwerpen, construeren en beheren van infrastructuur. Een civiel ingenieur houdt zich bezig met de constructie van gebouwen, maar ook met het aanleggen van wegen, kanalen en leidingen. Binnen de studie wordt aandacht besteed aan alle fases van het bouwkundig proces: van ontwerp tot de uitvoering. Je wordt voorbereid om grote verantwoordelijkheid te dragen over een bouwproject. Je hebt dus niet alleen technische skills maar ook organisatorische en leidinggevende vaardigheden. Je krijgt te maken met politieke besluitvorming (Wat voor invloed heeft de politiek op de bouw?), juridische aspecten (Hoe vragen we een vergunning aan?) en de effecten van de bouw op het milieu (Hoe zorgen we dat de bouw minder van het milieu eist?).

Je wordt tot deze studie toegelaten wanneer je een vwo-profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid met wiskunde B en natuurkunde hebt gevolgd. Tijdens de studie zal je nog steeds wis- en natuurkunde krijgen, maar daarnaast ook civieltechnische vakken als materiaalkunde, mechanica, waterbouw, constructieleer en technisch tekenen.