Facility Management

Tijdens de studie Facility Management leer jij hoe je het wonen en werken van mensen zo goed mogelijk kan laten verlopen en word je opgeleid tot facility manager. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je in kantoren, ziekenhuizen en winkelcomplexen zaken als inkoop, ruimteplanning, werkplekindeling en veiligheid regelt. Je ontwikkelt de belangrijkste eigenschappen van een facilitair manager: gastvrijheid en dienstverlening.

In je eerste jaar

Tijdens het eerste studiejaar Facility Management maak je uitgebreid kennis met het werkveld en krijg je een brede bedrijfskundige basis. Je volgt colleges als bedrijfseconomie, marketing van facility management, bedrijfskunde en bedrijfseconomie. Het aanbod en de inhoud van de vakken kunnen per instelling verschillen.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de studie Facility Management volg je op de middelbare school het profiel Economie en Maatschappij. Ook met de andere profielen word je toegelaten, mits je het vak economie of management en organisatie in je examenpakket hebt (bij het havo profiel Cultuur en Maatschappij ook wiskunde).