Sociaal-juridische dienstverlening

De studie Sociaal-juridische dienstverlening is een praktijkgerichte rechtenstudie op hbo niveau. Tijdens de studie wordt niet alleen theoretische juridische kennis aangeboden maar is er ook aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden. Je leert complexe wetten en regels te vertalen naar een begrijpbare uitleg voor jouw cliënt. Thema’s als arbeid, uitkeringen, schuldhulpverlening, wonen, veiligheid en criminaliteit behoren tot het aandachtsgebied van de sociaal-juridische dienstverlener.

Je wordt met elk havo of vwo eindexamenprofiel tot de studie Sociaal-juridische dienstverlening toegelaten. Studenten rechten moeten zowel schriftelijk als mondeling goed kunnen communiceren. Je oefent tijdens de studie veel met het opstellen van bijvoorbeeld bezwaarschriften of een schuldsaneringsplan. Verder werk je aan een correcte professionele houding. Tijdens een stage breng je de opgedane vaardigheden in de praktijk. De studie wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.