De rechtspraak heeft een heel sturende rol in de samenleving. Het recht schrijft voor wat ieders verantwoordelijkheid is, wat wel en niet mag, en hoe we de grenzen daartussen bepalen. Maar de sociale impact van juridische kwesties is niet per se in de wet vastgelegd. Er is speciale vakkennis nodig om de vaak complexe taal van de wet uit te leggen aan gewone mensen. Daarvoor zijn professionals nodig die juridisch en sociaalmaatschappelijk zijn onderlegd. En die hun betrokkenheid bij de samenleving graag concreet vorm geven. Die mensen leiden wij op.

In 2018 beoordeelden studenten de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening als volgt.
Bron: studiekeuze123.nl
Q-totaalscore
7,3
Begeleiding
7,2
Docenten
7,3
Betrokkenheid
8,1
Studielast
7,1
Informatie
6,6
Loopbaan
7
Faciliteiten
Huisvesting
Inhoud
7,5