Notarieel recht

De universitaire studie Notarieel Recht is een specialistische juridische studie ter voorbereiding op het beroep van notaris. Een notaris stelt zich als onpartijdige deskundige op en ziet toe op de ondertekening en uitvoering van bepaalde documenten. Denk maar aan het opstellen van huwelijkse voorwaarden, het maken van een samenlevingscontract of een document over de aanschaf van een woning. Ook komt een notaris kijken bij het oprichten van een naamloos vennootschap (NV) of een stichting. De studie is gericht op het verkrijgen van algemene juridische kennis maar ook op het je eigen maken van de vaardigheden die je als toekomstig notaris nodig zult hebben.

Tijdens een rechtenstudie krijg je niet alleen theoretische kennis aangeboden, maar wordt er ook flink gewerkt aan je mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Voorbeelden van vakken zijn privaatrecht, strafrecht, familierecht, rechtsgeschiedenis, erfrecht, bestuursrecht, huwelijksvermogensrecht en goederenrecht. Veel vakken heb je gemeenschappelijk met andere rechtsgeleerdheid studies. Ook maak je tijdens je bachelor al kennis met de juridische praktijk, bijvoorbeeld in een oefenrechtbank. De studie Notarieel Recht is toegankelijk met elk vwo eindexamenprofiel. Op de middelbare school heb je waarschijnlijk interesse in geschiedenis, filosofie en Nederlands.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing