Rechtsgeleerdheid

Tijdens de studie Rechten officieel Rechtsgeleerdheid leer je alles over het Nederlandse rechtssysteem. Je krijgt veel theorie (wetten en regels), maar er is ook veel aandacht voor de praktijk en de actualiteit. Je bestudeert juridische problemen en probeert tot zo gunstig mogelijke oplossing te komen. Verschillende thema’s als schuld, aansprakelijkheid en eigendom komen aan bod. Je leert hoe je juridische teksten schrijft en pleidooien voert en je verdiept je onder andere in mensenrechten, fraudezaken, familiezaken en auteursrecht. Vaak is het mogelijk om binnen de studie een specialisatie te kiezen zoals notarieel recht of internationaal recht. Ook zijn combinaties mogelijk met management, economie of bedrijfswetenschappen.

Alle vwo-eindexamenprofielen geven toegang tot deze universitaire studie. Tijdens de studie krijg je vakken als familierecht, bestuursrecht, internationaal recht en strafrecht. Ook is er veel aandacht voor de ontwikkeling van je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. Door middel van casussen en oefenrechtbanken kom je in aanraking met de praktijk.