Betekent de vrijheid van meningsuiting dat je altijd alles mag zeggen? Hoe los je een geschil op tussen een gemeente en een van haar inwoners? Mag je foto’s van een misdaad publiceren op social media? Welke redenen zijn er om een dader niet te straffen? Wie maakt de regels in Nederland en hoe wordt dat gedaan? Aan dit soort vraagstukken ga je werken als je kiest voor de opleiding Rechtsgeleerdheid.

meer lezen
In 2019 beoordeelden studenten de opleiding Rechtsgeleerdheid als volgt.
Bron: studiekeuze123.nl
Plaats Algemeen oordeel opleiding Q-totaalscore
GRONINGEN 8,0
LEEUWARDEN 8,2