Het recht regelt vrijwel alle aspecten van onze maatschappij. Tijdens deze studie leer je om zelfstandig met het recht om te kunnen gaan en hoe je het recht in de praktijk toepast. Daarvoor hoef je echt geen wetten in je hoofd te stampen! Hoe stel je een huurcontract op? Welke straf geef je een moordenaar? Welke persoonlijke gegevens mag je van anderen online publiceren? Wat moet er gebeuren bij een echtscheiding en wie betaalt het schoonmaken van vervuilde grond? Bij het oplossen van dit soort vragen wordt vaak een jurist ingeschakeld. Als student Rechtsgeleerdheid leer je wetten en regels te gebruiken en te interpreteren aan de hand van rechtelijke uitspraken.

meer lezen
In 2018 beoordeelden studenten de opleiding Rechtsgeleerdheid als volgt.
Bron: studiekeuze123.nl
Q-totaalscore
7,1
Begeleiding
6,5
Docenten
7,5
Betrokkenheid
7,8
Studielast
7,7
Informatie
7,3
Loopbaan
5,3
Faciliteiten
Huisvesting
7,6
Inhoud
7,7