Social Work

Bij Social Work leer je hoe je mensen kunt ondersteunen begeleiden en adviseren, die door bijvoorbeeld schulden, verslaving, handicaps of psychiatrische aandoeningen in de problemen zijn geraakt. Het doel van de hulp is dat mensen zelf hun leven weer op de rails krijgen. Je leert met andere woorden oplossingsgericht denken. Je werkt zowel in je eentje als in teams.

Coachen

In de eerste jaren van de studie word je opgeleid voor bijvoorbeeld het ontrafelen van complexe (zorg)situaties. Je werkt veel aan de hand van praktijksituaties. Zo leer je rekening houden met de belangen van verschillende partijen in bijvoorbeeld een vechtscheiding waarbij kinderen zijn betrokken.
Andere vaardigheden die je leert, zijn: analyseren, goed luisteren, organiseren, coachen en familie en vrienden van een gezin of cliënt motiveren om te helpen. Vakken die je krijgt zijn bijvoorbeeld: psychologie, pedagogiek, sociologie, filosofie, organisatiekunde en culturele antropologie en gesprekstechnieken.

Ggz

Pas in de laatste jaren van de studie kun je je bij de meeste opleidingen specialiseren. Verschillende afstudeerrichtingen zijn mogelijk. Kijk van te voren goed welke dat zijn. Denk bijvoorbeeld aan jeugdzorg (jongeren en kinderen), ouderenzorg, gehandicaptenzorg, justitiële inrichtingen (gevangenissen), reclassering, geestelijke gezondheidszorg( ggz), dak- en thuislozen en verslaafdenzorg. Je loopt tijdens je studie stage of doet onderzoek op een van deze plekken.

Bij een van de opleidingen kun je na twee jaar een specialisatie Social Work Euregionaal volgen. De focus ligt daarbij niet op Europa, maar op de Duitse cultuur en het Duitse zorgsysteem.