Pedagogiek

De hbo studie Pedagogiek bereidt je voor op het beroep van pedagoog, waarbij jij je bezig houdt met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Je kerntaak is het begeleiden en adviseren van zowel kinderen als opvoeders. De hbo studie is een praktische studie en concentreert zich minder op wetenschappelijke vraagstukken zoals bij de universitaire studie Pedagogische Wetenschappen.

Tijdens je studie leer je hoe je problemen bij kinderen en hun omgeving herkent en hoe je hier mee omgaat. De taken van een pedagoog zijn observeren, signaleren, begeleiden en adviseren. Door met de kinderen en de betrokken opvoeders (ouders, maar ook school en jeugdzorg) te praten en hen te observeren, kan een pedagoog veel te weten komen. Vervolgens maakt de pedagoog een analyse van de problematische situatie en bedenkt een plan van aanpak. Een pedagoog vervangt de ouders niet, maar begeleidt en ondersteunt een gezin.

Eerste jaar

Het eerste jaar begin je met het leggen van een stevige basiskennis op het gebied van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren en maak je kennis met het werkveld. Je volgt vakken als pedagogiek, psychologie, communicatieve vaardigheden, onderzoeksmethoden en sociologie. Het aanbod en de inhoud van de vakken kunnen per instelling verschillen.

Toelatingseisen

Voor de hbo studie Pedagogiek is decentrale selectie van toepassing. Voor deze studie is een decentrale selectie van toepassing. Elk havo en vwo schoolprofiel geeft toelating tot de studie Pedagogiek.

Let op: NUMERUS FIXUS
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing