Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Pedagogiek’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
AMSTERDAM Inholland nl Ja 89 60,2 18-24 7,8 7,5 7,4 7,7 7,4 7,2 6,8 6,9 7,1 8,3 7,3
AMSTERDAM HvA nl Ja 242 67,5 12-18 7,3 7,1 6,9 7,7 6,9 7,2 6,8 6,3 7,1 7,9 7,1
AMERSFOORT HU nl Nee 249 77,4 12-18 7 7 7 7,7 6,9 7,2 6,8 6,7 7,1 7,4 7,1
VLISSINGEN HZ nl Nee 53 82,4 12-18 8 8,1 8,1 7,7 7,5 7,2 6,8 7,7 7,1 8,5 7,5
DEN HAAG HHS nl Ja 205 59,1 18-24 7,3 6,8 6,7 7,7 6,8 7,2 6,8 6,2 7,1 7,7 7,0
LEEUWARDEN NHL Stenden nl Ja 123 66 12-18 7,7 7,6 7,5 7,7 7,2 7,2 6,8 7,3 7,1 7,8 7,3
NIJMEGEN HAN nl Ja 251 72,2 12-18 7,3 7 6,9 7,7 7,2 7,2 6,8 6,4 7,1 7,8 7,1
EINDHOVEN Fontys nl/nl Nee 153 65,3 18-24 7,7 7,6 7,4 7,7 6,9 7,2 6,8 6,7 7,1 8,1 7,2

Opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen ‘Pedagogiek’ in Nederland. Je kunt doorklikken voor meer informatie.

Hbo

Pedagogiek

Hogeschool Inholland

  NT NG EM CM
havo
 
vwo
Duur:
48 maanden
Hbo

Pedagogiek

Hogeschool van Amsterdam

Hbo

Pedagogiek

Hogeschool Utrecht

Hbo

Pedagogiek

Driestar Hogeschool

Hbo

Pedagogiek

HZ University of Applied Sciences

Hbo

Pedagogiek

De Haagse Hogeschool

Hbo

Pedagogiek

NHL Stenden Hogeschool

Hbo

Pedagogiek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hbo

Pedagogiek

Fontys Hogescholen