Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Pedagogiek’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
AMSTERDAM Inholland nl Ja 92 66,3 18-24 7,8 7,5 7,4 7,7 7,4 7,2 6,8 6,9 7,1 8,3 7,3
AMSTERDAM HvA nl Ja 259 69,6 12-18 7,3 7,1 6,9 7,7 6,9 7,2 6,8 6,3 7,1 7,9 7,1
AMERSFOORT HU nl Ja 277 64,5 12-18 7 7 7 7,7 6,9 7,2 6,8 6,7 7,1 7,4 7,1
VLISSINGEN HZ nl Nee 66 73,6 12-18 8 8,1 8,1 7,7 7,5 7,2 6,8 7,7 7,1 8,5 7,5
DEN HAAG HHS nl Ja 246 58,5 18-24 7,3 6,8 6,7 7,7 6,8 7,2 6,8 6,2 7,1 7,7 7,0
LEEUWARDEN NHL Stenden nl Ja 163 63,9 12-18 7,7 7,6 7,5 7,7 7,2 7,2 6,8 7,3 7,1 7,8 7,3
NIJMEGEN HAN nl Ja 229 63,5 12-18 7,3 7 6,9 7,7 7,2 7,2 6,8 6,4 7,1 7,8 7,1
EINDHOVEN Fontys nl/nl Ja 157 60,2 18-24 7,7 7,6 7,4 7,7 6,9 7,2 6,8 6,7 7,1 8,1 7,2