Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Social Work’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
ROTTERDAM Inholland nl/nl Nee 139 55 18-24 7,7 7,6 7,6 7,7 7,3 7,1 6,8 7,3 7,1 8,1 7,3
BREDA Avans nl/nl Nee 374 65,1 12-18 7,3 7,4 7 7,7 6,7 7,1 6,8 6,6 7,1 7,8 7,1
EINDHOVEN Fontys nl Nee 335 60,6 12-18 7,2 7,1 6,9 7,7 6,9 7,1 6,8 6,5 7,1 7,5 7,1
SITTARD Zuyd nl Nee 226 68,7 18-24 7,3 7,2 6,9 7,7 7,1 7,1 6,8 6,4 7,1 7,4 7,1
VLISSINGEN HZ nl Nee 122 77,6 6-12 8,3 8,4 8,4 7,7 8 7,1 6,8 8,1 7,1 8,7 7,7
ENSCHEDE Saxion nl Nee 718 71,5 18-24 7,2 7,3 7,5 7,7 6,8 7,1 6,8 6,4 7,1 7,4 7,1
ROTTERDAM HRO nl Ja 770 64,2 12-18 7,3 7,2 7 7,7 6,8 7,1 6,8 6,7 7,1 7,7 7,1
EDE CHE nl Nee 284 75,6 12-18 7,6 7,8 7,6 7,7 7,2 7,1 6,8 7,1 7,1 8,0 7,3
DEN HAAG HHS nl Ja 402 54,6 12-18 6,9 6,5 6,4 7,7 6,7 7,1 6,8 6 7,1 7,1 6,9
ZWOLLE Viaa nl Nee 116 66,7 12-18 7,9 8 8,3 7,7 7,6 7,1 6,8 7,5 7,1 8,2 7,5
UTRECHT HU nl Nee 669 50,7 12-18 6,8 6,8 6,5 7,7 6,7 7,1 6,8 6 7,1 6,9 6,9
ZWOLLE Windesheim nl/nl Ja 694 61,9 18-24 7,3 7,2 7,1 7,7 6,7 7,1 6,8 6,5 7,1 7,7 7,1
GRONINGEN Hanze nl Ja 711 79,3 18-24 7,3 7,1 7,1 7,7 7 7,1 6,8 6,7 7,1 7,7 7,1
LEEUWARDEN NHL Stenden nl Ja 176 70,2 6-12 7,2 7,3 7,2 7,7 6,9 7,1 6,8 6,8 7,1 7,4 7,1
NIJMEGEN HAN nl Nee 588 75,9 12-18 7 6,9 6,8 7,7 6,9 7,1 6,8 6,3 7,1 7,4 7,0

Opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen ‘Social Work’ in Nederland. Je kunt doorklikken voor meer informatie.

Hbo

Social Work

Hogeschool Inholland

  NT NG EM CM
havo
 
vwo
Duur:
48 maanden
Hbo

Social Work

Avans Hogeschool

Hbo

Sociale Studies

Fontys Hogescholen

Hbo

Social Work

Zuyd Hogeschool

Hbo

Social Work

HZ University of Applied Sciences

Hbo

Social Work

Saxion

Hbo

Social Work

Hogeschool Rotterdam

Hbo

Social Work (SPH/MWD)

Christelijke Hogeschool Ede

Hbo

Social Work

De Haagse Hogeschool

Hbo

Social Work

Viaa

Hbo

Social Work

Hogeschool Utrecht

Hbo

Social Work

Christelijke Hogeschool Windesheim

Hbo

Social Work

Hanzehogeschool Groningen

Hbo

Social Work

NHL Stenden Hogeschool

Hbo

Social Work

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen