Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Vaktherapie’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
HEERLEN Zuyd nl Ja 32 61,9 12-18 7,9 8,4 7,9 7,8 7,9 7,3 7 7 7,3 8,4 7,6
AMERSFOORT HU nl Nee 75 78,7 18-24 7,6 8 7,4 7,8 7,1 7,3 7 6,8 7,3 7,9 7,4
NIJMEGEN HAN nl Ja 166 77,6 12-18 7,6 7,8 7,1 7,8 6,9 7,3 7 6,3 7,3 8,0 7,3
LEEUWARDEN NHL Stenden nl Ja 69 58,3 12-18 7,7 8 7,3 7,8 6,8 7,3 7 6,9 7,3 8,1 7,4

Opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen ‘Vaktherapie’ in Nederland. Je kunt doorklikken voor meer informatie.

Hbo

Vaktherapie

Zuyd Hogeschool

Hbo

Vaktherapie

Hogeschool Utrecht

Hbo

Vaktherapie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hbo

Vaktherapie

Hogeschool Leiden

Hbo

Vaktherapie

NHL Stenden Hogeschool