Management van de leefomgeving

Bij de studie Management van de leefomgeving draait alles om de veranderingen van plattelandsgrond. Door de huidige verstedelijking komt het platteland steeds meer in verdrukking. Door nieuwe technieken zijn er echter ook steeds meer mogelijkheden. Tijdens de studie verdiep je je in (eco-)toerisme, ruimtelijke ordening, regionale economie, ontwikkelingsproblematiek, milieu, landbouw, stadsrecreatie en landschapsbeheer. Je krijgt vakken als economie, informatica, recreatie, marketing, natuur- en landschapsbeheer. Er is ook aandacht voor communicatie, voorlichting en planologie. Tijdens de studie zul je nadenken over verschillende manieren van landelijk gebied inrichting. De meeste hogescholen bieden verschillende afstudeermogelijkheden, waardoor je je kan specialiseren in het vakgebied van jouw keuze. Bij sommige hogescholen wordt de opleiding volledig in het Engels gegeven.