Lerarenopleiding 2e graad Fries

Tijdens de studie Lerarenopleiding 2e graad Fries word je opgeleid tot docent Fries voor het voortgezet of beroepsonderwijs. Naast het leren van de Friese taal, leer je ook over de cultuur en literatuur van Friesland. Ook zal je didactische vaardigheden aanleren tijdens deze studie. Je leert hoe je informatie goed overbrengt, opdrachten samenstelt en leerlingen motiveert en corrigeert, waar nodig.