Lerarenopleiding 2e graad Scheikunde

De studie Lerarenopleiding 2e graad Scheikunde bereidt je in vier jaar voor op het beroep docent scheikunde. Je verdiept je in de vakinhoud en leert hoe je deze kennis over kan brengen naar de leerlingen. Behalve vakkennis van scheikunde krijg jij ook een stevige basis natuurkunde. Het komt namelijk voor dat je als leraar scheikunde, ook natuur- en scheikunde geeft in de onderbouw.

Naast vakkennis verdiep je je in de wereld van de onderwijskunde. Je leert welke leermethoden het beste zijn om jouw opgedane kennis over te brengen. Tijdens stages doe je praktijkervaring op met lesgeven en krijg je zicht op wat er allemaal komt kijken bij doceren. Je leert om toetsen te maken, hoe je leerlingen begeleidt en stimuleert, hoe je vergadert met collega’s en hoe je verschillende media kan gebruiken tijdens de lessen.

In je eerste jaar

Je eerste jaar is een breed basisjaar, waarbij je kennis maakt met het toekomstige beroep als docent scheikunde, maar ook kennis vergaart van het vak natuurkunde. Zo volg je vakken als Wiskunde technieken, Verbranding, energie en evenwicht en Stoffen en scheikundige reacties. Vaak loop je ook een stage in het eerste jaar, maar het aanbod en de inhoud van de vakken kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de studie moet je een natuurprofiel gevolgd hebben. Het vwo profiel economie en maatschappij met als keuzevak scheikunde of natuur, leven en techniek biedt ook toegang.