Scheikunde

De studie Scheikunde houdt zich bezig met het bestuderen van chemische processen. Tijdens het bestuderen van chemische processen zijn er tal van andere disciplines waar je mee te maken krijgt, zoals biologie, wiskunde, natuurkunde en biochemie. Je krijgt dan ook vakken die met deze vakgebieden te maken hebben. Je leert hoe je wetenschappelijk onderzoek moet verrichten en presenteren. Je verricht bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe materialen, de compositie van grondstoffen en het produceren van nieuwe medische technologieën. Practica en laboratoriumonderzoek beslaan een groot deel van de studie.

Je bent toelaatbaar tot deze studie als je op het vwo het eindexamenprofiel Natuur en techniek hebt gevolgd. Ook het profiel Natuur en gezondheid met wiskunde B en natuurkunde en de profielen Economie en maatschappij en Cultuur en maatschappij met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde volstaan. Een sterke aanleg voor de exacte wetenschappen is voor deze studie onmisbaar.