Lerarenopleiding 2e graad Natuurkunde

De studie Lerarenopleiding 2e graad Natuurkunde bereidt je voor op het beroep docent natuurkunde. Je verdiept je in de vakinhoud en leert hoe je deze kennis over kan brengen naar de leerlingen. Behalve vakkennis van natuurkunde krijg jij ook een stevige basis scheikunde. Het komt namelijk voor dat je als leraar natuurkunde, ook natuur- en scheikunde geeft in de onderbouw.

Naast vakkennis verdiep je je in de wereld van de onderwijskunde. Je leert hoe je je opgedane kennis kunt overbrengen en welke leermethoden daarvoor geschikt zijn. Tijdens stages doe je praktijkervaring op met lesgeven en krijg je zicht op wat er allemaal komt kijken bij doceren. Je leert om toetsen te maken, hoe je leerlingen begeleidt en stimuleert, hoe je vergadert met collega’s en hoe je verschillende media kan gebruiken tijdens de lessen.

In je eerste jaar

Je eerste jaar is een breed basisjaar, waarbij je kennis maakt met het toekomstige beroep als docent natuurkunde, maar ook kennis vergaart van het vak scheikunde. Vaak loop je ook een stage in het eerste jaar, maar het aanbod en de inhoud van de vakken kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de studie moet je een natuurprofiel gevolgd hebben. Het vwo profiel economie en maatschappij met als keuzevak natuurkunde biedt ook toegang. Vakken als scheikunde en wiskunde zullen veel terugkomen tijdens je studie. Een goede beheersing van het Engels is ook een pre, aangezien veel vakliteratuur in deze taal geschreven is.