Lerarenopleiding 2e graad Natuurkunde

Tijdens de Lerarenopleiding 2e graad Natuurkunde leer je lesgeven in natuurkunde op middelbare scholen. Je bestudeert onderwerpen zoals mechanica, elektriciteit, en thermodynamica. Daarnaast leer je lesplannen maken, klassen beheren en communiceren met leerlingen. Je ontwikkelt ook vaardigheden om complexe concepten duidelijk uit te leggen en om te gaan met diverse leerbehoeften binnen een klas.