Lerarenopleiding 2e graad Maatschappijleer

De studie Lerarenopleiding 2e graad Maatschappijleer bereidt je voor om docent maatschappijleer te worden op een middelbare school. In de studie komen diverse thema’s over mens en maatschappij voorbij. Je doet theoretische kennis op over het vak en je leert tegelijkertijd praktische en didactische vaardigheden. Er wordt aandacht besteed aan diverse onderwerpen: politiek, geschiedenis, staatkunde, filosofie, milieu, economie, media, psychologie, sociologie en organisatiewetenschappen.

Tegelijkertijd verdiep je je ook in de onderwijskunde. Hierbij staat niet alleen het lesgeven en het aanleren van vaardigheden centraal, maar er wordt ook aandacht besteed aan het begeleiden van leerlingen en het organiseren van projecten op school. Er is veel aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden, omdat je immers voortdurend te maken hebt met mensen (leerlingen, ouders en collega’s).