Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Lerarenopleiding 2e graad Maatschappijleer’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
ROTTERDAM HRO nl Ja 74 56,9 12-18 7,4 8,2 7,4 8 7,2 7,6 7,1 6,6 7,3 8,0 7,4
TILBURG Fontys nl Nee 48 50 18-24 8,1 8,8 8,2 8 7,5 7,6 7,1 7,7 7,3 8,3 7,8
AMSTERDAM HvA nl Ja 106 57,1 12-18 7,6 8,1 7,6 8 7,3 7,6 7,1 6,7 7,3 8,2 7,5
LEEUWARDEN NHL Stenden nl/nl Nee 43 54,2 7,9 8 7,9 8 7,7 7,6 7,1 7,4 7,3 8,0 7,6

Opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen ‘Lerarenopleiding 2e graad Maatschappijleer’ in Nederland. Je kunt doorklikken voor meer informatie.

Hbo

Lerarenopleiding VO/BVE Maatschappijleer

Hogeschool Rotterdam

Hbo

Leraar Maatschappijleer

Fontys Hogescholen

Hbo

Leraar Maatschappijleer

Hogeschool van Amsterdam

Hbo

Leraar Maatschappijleer

NHL Stenden Hogeschool