Waardering van studenten

Hieronder vind je een overzicht van de beoordelingen van studenten over hun opleiding.
Voor deze informatie is gebruik gemaakt van gegeven uit de Studiekeuzedatabase.
Het kan zijn dat je niet iedere opleiding terug vindt in de tabel, de ontbrekende opleidingen zijn dan niet recent beoordeeld.
Het volledige aanbod van de opleiding ‘Lerarenopleiding 2e graad Godsdienst’ vind je op deze pagina onder de tabel.

Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus Fixus
Instroom
Survival 1e jaar
Contacturen
Inhoud
Docenten
Begeleiding
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming (hbo/wo)
Toetsing/tentaminering
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Algemeen oordeel over de opleiding
Qompas totaalscore
EDE CHE nl Nee 23 50 7,4 8,5 7,8 7,9 7,4 7,5 7 6,7 8 8,3 7,6
ZWOLLE Windesheim nl Ja 9 6,9 7,8 8,2 7,9 7,1 7,5 7 7 8 7,1 7,4
UTRECHT Fontys nl Nee 17 39,3 12-18 7,5 8,4 8 7,9 7,7 7,5 7 7,9 8 7,9 7,7

Opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen ‘Lerarenopleiding 2e graad Godsdienst’ in Nederland. Je kunt doorklikken voor meer informatie.

Hbo

Godsdienstleraar

Viaa

Hbo

Leraar Godsdienst/ Levensbeschouwing

Christelijke Hogeschool Ede

Hbo

Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing

Christelijke Hogeschool Windesheim

Hbo

Leraar Levensbeschouwing

Fontys Hogescholen