Kust- en Zeemanagement

Tijdens de studie Kust- en Zeemanagement leer je over de planning, het beheer en de bescherming van kust en zee. Je verdiept je in onderwerpen zoals duurzaam kustbeheer, maritieme ecologie en maritieme wetgeving. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden om te werken aan verschillende kust- en zeegerelateerde projecten, zoals planning, beleidsvorming en milieuonderzoek.