Archeologie

Bij de hbo-studie Archeologie leer je alles over geschiedenis, opgravingen en archeologisch onderzoek. Je duikt in de wereld van het verleden en onderzoekt aan de hand van wat je aantreft in de bodem menselijke samenlevingen van vroeger. Je verdiept je in verschillende historische periodes waarbij verschillende archeologische vondsten horen. Denk aan de prehistorie met vuurstenen vondsten of de middeleeuwen met bijvoorbeeld vondsten als munten en zwaarden. Je bestudeert menselijke skeletten, aardewerk, plantenresten en leert alles over verkleuringen van grond. Je leert hoe je omgaat met verschillende apparatuur en hoe je diverse informatie kan registreren. Je verdiept je in vaardigheden als meten en tekenen en leert natuurlijk hoe je archeologische vondsten opgraaft. Naast verdieping in de geschiedenis en verschillende archeologische methoden verdiep je je ook in de wijze waarop archeologisch onderzoek opgestart wordt. Vaak zijn bedrijven de opdrachtgevers voor archeologisch veldwerk. Je verdiept je daarom ook in projectmatig werken en hoe je communiceert met verschillende betrokken partijen bij een opgraving. Tijdens de studie loop je regelmatig stage waarbij je zelf gaat opgraven.

Om toegelaten te worden tot de hbo-studie Archeologie maakt het niet uit welk havo- of vwo-profiel je volgt op de middelbare school. Waarschijnlijk vind je de vakken geschiedenis en aardrijkskunde erg leuk en ben je een echte museumbezoeker. Het vak biologie is niet verplicht, maar komt, net als de vakken natuur- en wiskunde, tijdens de studie zeker van pas. Voor de studie geldt een numerus fixus.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing