Geschiedenis

Tijdens de universitaire studie Geschiedenis leer je hoe mensen in het verleden leefden, welke gebeurtenissen er plaatsvonden en hoe het heden hieruit ontstaan is. Je leert om te gaan met de gegevens en bronnen uit het verleden en hier kritisch naar te kijken. Daarnaast kom je in aanraking met oude documenten, geschriften en voorwerpen, maar ook met recent gepubliceerde boeken. Je leert analyses maken en presenteert deze mondeling of schriftelijk.

In je eerste jaar

In het eerste jaar behandel je belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen van de oudheid tot nu in chronologische volgorde. Je wordt breed als historicus opgeleid, om in jouw tweede jaar te specialiseren. Daarnaast leer je hoe je met historische bronnen en theorieën omgaat en werk je aan academische onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Het aanbod en de inhoud van de vakken kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Toelatingseisen

Met elk vwo schoolprofiel word je toegelaten tot de studie Geschiedenis.