Cultuurwetenschappen

Bij de studie Cultuurwetenschappen onderzoek je de relatie tussen kunst, cultuur, wetenschap en politiek in de westerse samenleving. Je verdiept je in lastige vraagstukken die hedendaagse maatschappelijk en culturele debatten beheersen. Je bekijkt problemen binnen hun historische en culturele context. Je bestudeert westerse denkers en thema’s uit het verleden die vandaag nog van invloed zijn en je onderzoekt maatschappelijke normen.

Je buigt je over vragen als: ‘Wat is het effect van nieuwe media in de westerse samenleving?’ en ‘Hoe ziet de toekomst van de democratie er uit?’ Tijdens de studie krijg je vakken als stijl en moderniteit, netwerkmaatschappij, cultureel pluralisme, filosofisch lezen, globalization en inequality. In de loop van de studie kies je een major, bijvoorbeeld Literatuur, Kunst en cultuur of Politieke cultuur.