European Law School

European Law School is een internationaal georiënteerde studie in de rechtsgeleerdheid. Je bestudeert Europees recht, internationaal recht en rechtsstelsels van afzonderlijke Europese landen. Het eerste jaar komt grotendeels overeen met Nederlands recht, je krijgt vakken als privaatrecht, rechtsgeschiedenis en staatsrecht. In het tweede en derde jaar krijg je meer specialistische vakken als European Law, International Private Law en European Company Law. Verder wordt er gewerkt aan je academische, communicatieve en juridische vaardigheden.